S.C. DO-RA TRAVEL S.R.L., cu sediul social în str. Ion Luca Caragiale nr. 72, sat 1 Decembrie, com. 1 Decembrie, jud. Ilfov, oferă servicii poştale având ca obiect trimiteri poştale interne si internaţionale:

    • în conformitate cu legislaţia statelor pe teritoriul cărora prestează serviciile poştale respective;
    • în conformitate cu autorizaţia deţinută;
    • în conformitate cu următoarele condiţii generale de furnizare a serviciilor poştale:

Certificat ANCOM

DO-RA TRAVEL SRL accepta trimiterile postale prezentate de catre expeditor, ambalate corespunzator, cu un invelis exterior opac care sa nu permita vizualizarea continutului, si care au inscrise datele de identificare complete ale destinatarului.

DO-RA TRAVEL SRL nu este responsabil pentru eventualele alterari ale trimiterii postale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X in cadrul procedurilor de securitate/vamale, etc)

Greutatea maxima admisa a unei trimiteri postale este de 50 de kg.

DO-RA TRAVEL SRL nu accepta trimiteri postale ale caror ambalaje prezinta inscriptii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum si trimiteri postale constand in bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, daca se depun neambalate sau in ambalaj transparent. De asemenea, nu pot face obiectul trimiterilor postale bunurile al caror transport este interzis prin dispozitii legale, fie chiar si pe o portiune de parcurs (de exemplu, dar fara a se limita la acestea: substante explozive, toxice, inflamabile, psihotrope, droguri, arme sau parti ale acestora, munitii ,etc).

Expeditorul are obligatia de a nu introduce in reteaua postala trimiteri postale al caror obiect este interzis prin dispozitiile legale.

In cazul trimiterilor postale internationale se vor respecta, suplimentar, de catre ambele parti, dispozitiile legale incidente in domeniul vamal, precum si legislatia statelor pe teritoriul carora se presteaza operatiuni componente ale serviciilor postale si a celor tranzitate de trimiterea postala.

DO-RA TRAVEL SRL nu furnizeaza servicii postale avand ca obiect bunuri cu valoare declarata.

DO-RA TRAVEL SRL are dreptul de a refuza predarea catre destinatar a trimiterii postale atunci cand, dupa preluarea trimiterii postale, rezulta in mod deindoielnic ca aceasta contine bunuri interzise la transport ori care nu respecta conditiile speciale de transport stabilite conform legislatiei in domeniu, respectiv legislatia statelor pe teritoriul carora urmeaza a se realiza livrarea ori a statelor care urmeaza a fi tranzitate, sau cand, dupa preluarea trimiterii postale, aceasta a produs sau produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau altor trimiteri postale.

DO-RA TRAVEL SRL raspunde pentru trimiterile postale internationale in conformitate cu prevederile acordurilor internationale din domeniul postal la care Romania este parte, exceptie facand cazurile in care nu exista astfel de acorduri internationale, situatie in care va raspunde corespunzator legislatiei nationale aplicabila trimiterilor postale interne.

DO-RA TRAVEL SRL a stabilit un mecanism de solutionare a reclamatiilor, in special, in ceea ce priveste pierderea, furtul, distrugerea partiala sau totala, sau deterioararea trimiterilor postale, precum si nerespectarea conditiilor de calitate a serviciilor (termenii de livrare, de returnare, etc).

Expeditorul sau destinatarul nemultumit de serviciul oferit poate formula o reclamatie in termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii postale.

Reclamatia utilizatorului care se considera prejudiciat/nemultumit va trbui facuta in scris si transmisa furnizorului prin una dintre urmatoarele modalitati: prin depunere, personal, la sediul social ori la punctele de acces / contact deservite de personal ale DO-RA TRAVEL SRL, prin intermediul unui serviciu postal (recomandabil, cu confirmare de primire) catre adresa str. Ion Luca Caragiale nr. 72, sat 1 Decembrie, com. 1 Decembrie, jud. Ilfov sau la adresa de email do_ra_travel@yahoo.com / office@doratravel.ro.

DO-RA TRAVEL SRL va inregistra reclamatia primita in Registrul de reclamatii si va confirma petentului primirea acesteia prin aceeasi modalitate folosita la transmitere de catre utilizator sau prin modalitatea solicitata de catre acesta in cuprinsul reclamatiei, de exemplu: prin inmanarea numarului de inregistrare, in cazul in care reclamatia a fost depusa personal, prin semnarea confirmarii de primire in cazul primirii reclamatiei printr-un serviciu postal cu confirmare de primire, prin adresa scrisa in situatia primirii reclamatiei printr-un serviciu postal fara confirmare de primire sau prin comunicarea numarului de inregistrare prin e-mail catre adresa de e-mail de la care s-a primit reclamatia.

In vederea solutionarii reclamatiei, utilizatorul reclamant va trebui sa descrie in curpinsul reclamatiei pe care o inainteaza evenimentul (fapte, acte si cauze) aferent reclamatiei, sa isi formuleze pretentiile, modalitatea de plata aleasa in cazul despagubirii si informatiile necesare transmiterii despagubirilor (in situatia in care reclamatia se va dovedi intemeiata), sa anexeze la reclamatie dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte si complete, corespunzatoare evenimentului reclamat (cum ar fi, dupa caz, copie a documentului care atesta plata serviciului postal, a facturii emise de catre un furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii postale, bunul ditrus/deteriorat care face obiectul trimiterii postale, copie a procesului verbal de constatare, etc) si sa puna la dispozitie orice alte informatii ce ar putea fi utile solutionarii reclamatiei.

Reprezentantii DO-RA TRAVEL SRL vor analiza reclamatia primita luand in calcul atat probele depuse de petent, dar si informatiile/probele relevante furnizate de proprii angajati ori terte persoane implicate, putand, atunci cand este cazul, sa solicite chiar si o expertiza.

Reclamatia va fi solutionata (implicand, analiza reclamatie, comunicare raspuns si acordare despagubiri) de catre DO-RA TRAVEL SRL, in termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

In cazul reclamatiilor solutionate favorabil, DO-RA TRAVEL SRL va despagubi utilizatorul in termen de 30 de zile de la data finalizarii analizei reclamatiei, fara a depasi, insa , termenul de 3 luni mentionat mai sus, plata sumelor datorate utilizatorului acordandu-se, in functie de solicitarea persoanei prejudiciate, prin mandat postal, prin virament bancar sau in numerar, de la casieria aflata la adresa str. Ion Luca Caragiale nr. 72, sat 1 Decembrie, com. 1 Decembrie, jud. Ilfov.